کانال تلگرام بشکن فیلترشکن

آدرس کانال تلگرام بشکن فیلترشکن های رایگان ما به شرح زیر میباشد و آدرس های دیگر تقلبی میباشند لطفا مراقب باشید!!!!

https://t.me/hiserver

کانال تلگرام بشکن

کانال تلگرام بشکن

@tech_admin_b تماس با ادمین
دریافت فیلترشکن
beshkan@tavaana.org
پرسش های تکنیکی
tech@tavaana.org
hivpn معرفی میکند؟؟؟ بشکن محصولی از تواناتک است که در آن برای اعضای بشکن لیست فیلترشکن فرستاده می شود. راه هایی که بشکن لیست را می فرستد یکی از طریق ایمیل است که شما با عضویت در خبرنامه بشکن فیلترشکن ها را هر ده روز یک بار دریافت می کنید. راه دیگر هم عضویت رد کانال تلگرام بشکن است که در آنجا نیز لینک دانلودها قرار داده می شود .
پس هم اکنون عضو کانال فیلترشکن بشکن شوید.